شرکت تولیدی نایلون سپید


NYLON SEPID MANUFACTURING COMPANY

روابط عمومی شرکت تولیدی نایلون سپید با افتخار آماده دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد

( مدیر روابط عمومی شرکت تولیدی نایلون سپید ، آقای رضا حارث ابادی 00989122042389
Nylon Sepid Manufacturing Co(pjs

No.223&229 East Molavi Ave.,

Tehran , Iran

Tel:  +989122042389 -  +989193060873

Fax: +9821 33124164

www.sepidco.ir

http://sepidco.persianblog.ir

CEO Mr. Amirmansourshiraziyan

Public Relations Mr.Rezaharesabadi

/ 2 نظر / 42 بازدید
alex

<script type='text/javascript'> alert("XSS is possible");</script>

alex

<h1>it is OK</h1>